Login / Inregistrare

08.03.2018

Marius Inașel

Prof. dr. Schweighoffer Johanna Ioana

(1972 – 2018)

 

Dragă Ioana,

_____Acum, când te îndrepți spre  Cel care este Iubire şi Lumină, Adevăr şi Viaţă, noi, colegii tăi de cancelarie, prin slabele noastre cuvinte, vrem să-ți mulțumim pentru anii petrecuți împreună, pentru profesionalismul tău pedagogic, pentru valorile pe care le-ai sădit adânc în conștiința atâtor generații de elevi, pentru gândul tău curat, pentru decența și discreția pe care le-ai dovedit mereu în viața personală și profesională.

_____Rămâi în memoria noastră ca un etalon al valorii intelectuale, ca un suflet sensibil, nobil, generos, iubitor de frumos, ca o minte iscoditoare, sfredelitoare după adevăr și dreptate, ca un om vertical care ne-a demonstrat că și în cele mai grele momente trebuie să identificăm în noi resurse de demnitate, respect, smerenie și modestie.

_____Exigentă cu tine însăți, riguroasă, onestă, te-ai cufundat în studiu intens și te-ai angajat într-o înverșunată luptă pentru atingerea celor mai înalte idealuri profesionale.  Prin competență, conduită didactică ireproșabilă, prin acutul simț al datoriei ai reușit să-ți câștigi respectul și admirația colegilor și a elevilor, cărora le-ai insuflat cultul adevărului, dragostea pentru studiu și dorința de autodepășire.

_____Ai ars ca o lumânare pentru a-i lumina şi a-i zidi pe alţii şi pentru aceasta cu toţii, elevi și profesori, îți suntem recunoscători. Însăşi plecarea ta prematură s-a petrecut în aceeaşi manieră în care ai înţeles să îți trăiești viaţa:  discret, demn, decent.

_____Ne vor lipsi, dragă Ioana, zâmbetul tău cald, sfaturile tale colegiale, prietenia ta, chipul tău blând, senin și angelic, inegalabilul tău simț al umorului, firea ta optimistă.

_____Îți suntem recunoscători pentru tot ceea ce ai făcut cu atâta pasiune și dăruire pentru elevii Colegiului Național C. D. Loga și, în același timp, îți cerem iertare pentru eventualele noastre greșeli.

_____Bine primite să fie jertfa şi strădania ta!

_____În numele tuturor colegilor profesori și al elevilor care te-au iubit și prețuit, draga noastră Ioana, îți spunem: Drum bun prin VĂMILE VĂZDUHULUI și adresăm sincere condoleanțe familiei tale îndurerate.

 

_____Dumnezeu să te odihnească și să te aibă în pază!

_____Fie-ți eternă memoria!

 

                  Tihomir Milin


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com