Admitere clasa a V-a – an școlar 2020-2021

SOLICITĂRI SCHIMBARE LOC CLASA A V-A

CLASA A V-A – DIRIGINTE – Prof. Carabeț Dorin

CLASA A V-A – DIRIGINTE – Prof. Truică Otniel


Constituirea formațiunilor de studiu – Clasa a V-a – an școlar 2020-2021

În atenţia părinţilor elevilor admişi în clasa a V-a la Colegiul Naţional “Constantin Diaconovici Loga”, an şcolar 2020-2021


Formularele atașate mai jos vor fi completate de părinții elevilor admiși în urma testării. Acestea vor fi depuse la secretariatul colegiului în perioada 6 – 15 iulie între orele 10-14.

CERERE TRANSFER – cererea de transfer va fi completată în exemplar dublu și semnată de ambii părinți.

CERERE REZERVARE LOC

În cazul în care nu există posibilitatea printării, cererile se pot ridica și completa direct la secretariat.


Rezultate finale (după contestaţii) – Testare în vederea constituirii formaţiunilor de studiu – clasa a V-a, an şcolar 2020-2021

PUNCTAJE OBŢINUTE DE CĂTRE CANDIDAŢII CARE AU DEPUS CONTESTAŢIE ÎN VEDEREA REEVALUĂRII LUCRĂRII PENTRU ADMITERE ÎN CLASA A V-A


CERERE CONTESTAȚIE


REZULTATELE testării elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a, an școlar 2020-2021, înainte de contestații


SUBIECT ȘI BAREM – Testare în vederea constituirii formaţiunilor de studiu – clasa a V-a, an școlar 2020-2021


Testare în vederea constituirii formaţiunilor de studiu – clasa a V-a, an școlar 2020-2021 – REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE SĂLI


 

STIMAȚI PĂRINȚI,

 

Cu privire la testarea elevilor pentru admiterea în clasa a V-a, vă rugăm să aveti în vedere  următoarele:

1. Cererea de înscriere (se completează online!) – e disponibilă pe site-ul școlii (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTthClKuXLmRODo-x5Eoo9Tndfqe5gNz7RhPeUNMhkbIyZuA/viewform)

2. Celelate documente necesare înscrierii se vor trimite, după cum urmează:

a) Documente ce vor fi încărcate pe adresa: admiterecdloga5@loga.ro

   • Copie certificat naștere elev
   • Copie Carte identitate părinte/ tutore legal
    • Aceste documente vor fi scanate. Scanările vor fi arhivate și vor fi însoțite obligatoriu de mențiunea DOCUMENTE ÎNSCRIERE ELEV (se va menționa mai întâi numele, apoi prenumele, respectiv școala de proveniență, după exemplul: DOCUEMNTE ÎNSCRIERE ELEV – OGODESCU POMPILIU, ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARȚA).

b) Documente ce vor fi aduse de către părinte în dimineața desfășurării testării:

   • Declarație pe proprie răspundere a părintelui/ tutorelui legal privind starea de sănătate a copilului ce va participa la testare.
    • Declarația – va fi disponibilă pe site-ul școlii începând cu data de 22 iunie 2020. Părinții sunt rugați s-o listeze și s-o completeze, iar în dimineața testării s-o predea cadrului didactic desemnat să preia aceste documente.
    • Completarea și predarea declarației părintelui este OBLIGATORIE!

3. Noul Calendar al admiterii în clasa a V-a – poate fi vizualizat accesând adresa: http://www.cdloga.ro/wp-content/uploads/2020/05/2.-Noul-CALENDAR-pt-TESTARE-2020.pdf

4. Accesul candidaților în săli va fi permis între 9,15- 9,50 (nu de la 9,30, cum s-a anunțat inițial!)

5. La intrarea în școală se va realiza triajul epidemiologic care implică măsurarea temperaturii prin termometru noncontact. În conformitate cu Ordinul nr, 874/81/ 2020, temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3*C (la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prosepctul dispozitivului). Toate celelate precizări anterioare pe tema temeperaturii limită se reconsideră în conformitate cu prevederile Ordinului nr, 874/81/ 2020.

6. Părinții vor evalua, din perspectiva COVID-19, riscurile participării propriului copil la testare și vor decide în consecință.

7. Până la momentul derulării testării e posibil să apară și alte modificări impuse de realitățile medicale și de legislația școlară aflată într-o continuă dinamică.

 

      Director,

Prof. Tihomir Milin


Noul CALENDAR ÎNSCRIERE/ TESTARE ELEVI PENTRU FORMAREA CLASELOR a V-a, an școlar 2020-2021


 

CERERE DE ÎNSCRIERE – clasa a V-a an școlar 2020-2021


MODELE DE SUBIECTE DIN ANII ANTERIORI:


PROGRAMA ȘCOLARĂ pentru disciplina Matematică clasele a III-a – a IV-a

PROGRAMA ȘCOLARĂ pentru disciplina Matematică clasele a III-a – a IV-a cu modificări

Notă: TOATE CONȚINUTURILE DIN PROGRAMĂ CARE SUNT EVIDENȚIATE CU GALBEN NU CONSTITUIE OBIECT AL EVALUĂRII


MODEL DE SUBIECT 2020 – VARIANTA 1

MODEL DE SUBIECT 2020 – VARIANTA 2

MODEL DE SUBIECT 2020 – VARIANTA 3