ACTUALITATEA ȘCOLII

 

     
   
 


ADMITERE CLASA A V-A AN ȘCOLAR 2024-2025

REZULTATE FINALE (DUPĂ CONTESTAȚII) – Testarea elevilor de la clasele a IV-a în vederea înscrierii în clasa a V-a la COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” an școlar 2024-2025

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII – Testarea elevilor de la clasele a IV-a în vederea înscrierii în clasa a V-a la COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” an școlar 2024-2025

SUBIECT ȘI BAREM 2024

ANUNȚ! cu privire la organizarea testării din data de 08.06.2024

REPARTIZAREA PE SĂLI A ELEVILOR PARTICIPANŢI LA Testarea elevilor de la clasele a IV-a în vederea înscrierii în clasa a V-a la COLEGIUL NAȚIONAL CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA an școlar 2024-2025

 

CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 17 IULIE 2024

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ ÎN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 17 IULIE 2024


Anunț începere implementare proiect „DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A COLEGIULUI NAȚIONAL ”CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA” – COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA TIMISOARA

Banner PNRR

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
10.12.2023

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA TIMISOARA, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A COLEGIULUI NAȚIONAL ”CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-1596, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 – IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 590.267,84 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar

Activitățile derulate în cadrul proiectului

• Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022
• Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
• Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
• Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 4 sesiuni de instruire

Footer PNRR

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr https://www.facebook.com/PNRROficial

https://comunicate-proiecte.ro/comunicate-presa/colegiul-national-constantin-diaconovici-loga-timisoara-release-f-pnrr-smartlabs-2023-1596


REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a COLEGIULUI NAŢIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA”


ANUNȚURI:


EVENIMENTE:

 

Colegul nostru prof. Sorin Scurtulescu (coordonator Galeria LogArt) participa azi de la ora 6 pm cu o pictura personala in expozitia caritabila „Postcards From the Edge 2024”,  https://www.postcards.visualaids.org/
la Berry Campbell Gallery din New York
contribuind cu pictura sa la o strangere de fonduri care va ajuta artistii bolnavi cu virusul HIV.
 
Mai multe detalii aici: