ACTUALITATEA ȘCOLII

Image result for steag tricolor romanesc

 

ooooCu prilejul Zilei Naționale și a sărbătoririi a 100 de ani de la înfăptuirea celui mai important act al istoriei contemporane a României, îndreptăm un gând plin de recunoștință spre ziditorii de țară, cei care, prin sacrificiu și patriotism autentic,  au împlinit visul de secole al acestui popor. La mulți și fericiti ani, România! La mulți și fericiți ani, români! 

Director,           

prof. Tihomir Milin

 


Anunț

oooooÎn seria manifestărilor organizate cu ocazia sărbătorii celor 100 de ani  scurși de la Marea Unire,  Colegiul Național C. D. Loga din Timișoara găzduiește marți, 27 noiembrie 2018, în sala de festivități, conferința cu tema 1 Decembrie 1918 susținută de către reputatul istoric Vasile Dudaș.


oooMarți, 20 noiembrie 2018, Colegiul Național C. D. Loga din Timișoara a fost gazda unui eveniment menit să cinsteaacă memoria eroilor care s-au sacrificat pentru țară luptând în timpul celui de Al Doilea Război Mondial.

oooSacrificiul ostașilor români a fost evocat chiar de către unul dintre combatanți, generalul Constantin Călina,  unul din cei cinci veterani supravieţuitori ai Regimentului 6 Artilerie Grea Timişoara.

oooAdresându-se celor prezenți, Domnia sa a evocat ororile frontului, pierderile umane și materiale înregistrate de armata română, solidaritatea soldaților, credința în victorie, anii de suferință care au urmat sub regimul comunist.

oooSecvențe din această întâlnire pot fi vizionate mai jos.


În perioada de 12-17 noiembrie 2018, în cadrul Colegiului Național Matei Basarab din București se derulează proiectul“RESTITUTIO MATEI BASARAB ÎN CEAS ANIVERSAR – 2018, ANUL CENTENARULUI”.

În baza acordului de parteneriat încheiat cu această prestigioasă instituție de învățământ, Colegiul Național C. D. Loga se implică în derularea proiectului menit să rememoreze  importanța istorică a zilelor de 27 martie, 15 noiembrie și    1 decembrie 1918.

Obiectivele proiectului sunt:

1.      Dezvoltarea competențelor de cercetare, selectare, interpretare și valorificare a informațiilor istorice cu privire la desfășurarea evenimentelor din anul Marii Uniri – 1918;

2.      Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare și cercetare a temei propuse/selectate, valorificând informații privind fenomene istorice, culturale, literare, lingvistice românești;

3.      Interpretarea operelor literare alese din prisma propriei valori și a propriei experienței de lectură;

4.      Promovarea diversității stilistice și de viziune în operele scriitorilor români;

5.      Evocarea personalităților care au fost repere de performanță educațională, academică și culturală în vremurile grele ale Marelui Război;

6.      Realizarea unui schimb de experiență între școli și alte instituții de cultură prin promovarea bunelor practici în educație.


Colegiul Național C. D. Loga în Centrul României… 

     În intervalul 5-11 noiembrie 2018, Asociația „Izvorul” din Săcele, jud. Brașov, derulează, în cadrul Proiectului intitulat Centenarul Românilor în Centrul României, proiect finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, in cadrul Programului strategic de aniversare a Centenarului României, o serie de activități cultural-artistice și educative orientate către  afirmarea valorilor identitare românești, a tradițiilor, obiceiurilor, limbii naționale.

       În acest sens, Asociația „Izvorul” a invitat un număr de 80 de elevi si profesori din cele mai prestigioase licee ale țării, dar si din Basarabia, Cadrilater, Valea Timocului.

      În județul Timis, invitația a fost lansată exclusiv Colegiului Național C. D. Loga din Timișoara, având în vedere traditia si performanțele acestei unități școlare, a cărei inaugurare coincide cu însăși începuturile României Mari. 

       Fiecare județ participant si-a delegat în cadrul proiectului doi elevi si un profesor coordonator. Colegiul Național C. D. Loga este  reprezentat prin elevii Oana Voiculescu si Corneliu Ionescu din clasa a XI-a SN1, sub coordonarea prof. Tihomir Milin, directorul școlii.

   Agenda evenimentelor include vizionarea de filme documentare consacrate Actului Marii Uniri, conferințe susținute de personalități ale mediului academic transilvănean, ateliere de lucru, concursuri pe teme de istorie, vizitarea Primei Școli Românești din Scheii Brașovului, a Muzeului de Istorie din Brașov, sesiune de comunicări științifice ale elevilor, activități recreative (dansuri specifice fiecărei regiuni istorice, drumeții etc.), menite să faciliteze legarea unor prietenii durabile între tineri proveniți din toate județele țării și din teritorii care, la 1918, aparținuseră României.


Întâlnirea cu cei peste 400 de liceeni prezenți în sala de festivități a fost extrem de emoționantă și  a durat mai bine de două ore, timp în care Domnul Academician a răspuns întrebărilor ce i-au fost adresate din public, subliniind necesitatea asumării reperelor morale atât în viața personală cât și în cea socială, precum și nevoia afirmării omului ca ființă liberă și demnă.

La sfârșitul întâlnirii cu elevii, Domnul Academician a fost invitat în biblioteca școlii, unde s-a consumat un alt moment de excepție. Având în vedere contribuția fundamentală a Domniei Sale la dezvoltarea culturii,  prin îngrijirea și coordonarea editării colecției Biblioteca pentru toți, colecție care a făcut posibilă răspândirea valorilor din patrimoniul culturii universale, la propunerea întregului corp profesoral al școlii, Bibliotecii liceului i s-a atribuit numele Biblioteca Academician Mihai Șora.

Pentru a marca vizita decanului de vârstă a loganilor în pragul sărbătoririi celor 100 de ani de existență, pe care Colegiul Național C. D. Loga îi va împlini în octombrie 2019, domnul Academician, asistat de elevi și de cadre didactice, a plantat simbolic un stejar în curtea liceului.  

La sfârșitul vizitei, în Cartea de Onoare a Școlii, Domnul Academician a notat: ”Cuprins  de pioasă emoție în urma vizitei în școala în care, copil fiind, am învățat carte,  le sunt recunoscător dascălilor mei de atunci, care m-au făcut să fiu ceea ce sunt astăzi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     În intervalul 5-7 octombrie 2018, la Iași, s-a desfășurat Adunarea Jubiliară a Alianței Colegiilor Centenare din România (ACC), organizație nonguvernamentală constituită sub înaltul patronaj al Majestății Sale Regele Mihai I al Românei.

     Alianța a fost înființată în anul 2008 și funcționează în cadrul Colegiului Național Sfântul Sava din București, de unde, cât de curând, va fi strămutată în sediul Academiei Române.

     În prezent, ea numără șaizeci și trei de membri, reunind prestigioase insitituții de învățământ preuniversitar din țară; exclude orice afiliere politică și are ca scop fundamental creșterea calității în educație.

     Prin rezultatele sale remarcabile, Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara a avut privilegiul de a fi admis ca membru cu drepturi depline al Alianței,  alăturându-se astfel unei familii din care fac parte școlile de tradiție și de performanță din România.

     Dobândirea calității de membru ne onorează, cu atât mai mult cu cât ea reprezintă o premieră pentru Timiș,  Colegiul Național C. D. Loga fiind singura unitate școlară din județ care face parte din această organizație.

     Președintele ACC, D-nul Profesor George CAZACU, un profesionist al educației care a deținut mai mulți ani și funcția de director al Colegiului Național Sfântul Sava din București,  a fost desemnat recent membru în Consiliul Consultativ al Ministerului Educației Naționale, ceea ce va spori șansele ca inițiativele ACC să se concretizeze.

                                                                             Director,

Prof. Tihomir Milin

 

 


 

 

AVIZIER: