Scrisoare către absolvenți

CENTENARUL COLEGIULUI NAȚIONAL C.D. LOGA – TIMIȘOARA

1919 – 2019

 

Dragi absolvenți ai Colegiului Național C. D. Loga din Timișoara,

În anul 2019, școala noastră va sărbători 100 de ani de învățământ în limba română.
Potrivit documentelor, clădirea școlii a fost preluată la 7 august 1919 de către autoritățile
române, cursurile debutând la 6 octombrie, sub directoratul profesorului Silviu Bejan.
Intenționăm să marcăm în mod festiv acest eveniment, sens în care am  gândit o serie de activități și de proiecte tematice.

La acest eveniment, alături de absolvenți ai colegiului, intenționăm să invităm
reprezentanți de frunte ai Administrației Locale și ai Administrației Centrale, reprezentanți ai
învățământului universitar și preuniversitar, personalități ale mediului academic, colaboratori
din țară și din străinătate.
Pentru reușita evenimentului sunt invitați să ni se alăture toți cei care vor și pot să ne
sprijine moral, material, financiar și cărora le suntem încă de pe acum profund recunoscători.
Dorim ca tot ceea ce vom pregăti să fie la înălțimea așteptărilor Dumneavoastră, să
răspundă exigențelor unei școli de tradiție și să reprezinte cu adevărat spiritul unei instituții
de care ne simțim profund atașați.
Iată de ce, în calitate de director al Colegiului, mă adresez tuturor loganilor,
indiferent de generație, cu rugămintea, dacă e posibil, să ne pună la dispoziție, fie
contactându-ne direct la școală, fie încărcând pe platforma anume creată pentru eveniment,
materiale precum:

 Fotografii (însoțite de succinte descrieri explicite);
 Evocări ale personalității unor dascăli care au marcat devenirea acestei școli;
 Evocarea unor întâmplări relevante din perioada vieții de elev;

 Relatări de fapte, situații care să exprime spiritul logan.

Ne interesează realizările LOGANILOR, nu numai în domeniul academic și/sau
mediul de afaceri, ci din orice altă zonă, de aceea așteptăm cu interes să ne contactați la
adresa pe care o vom comunica cât de curând ori să încărcați materialele aferente pe platforma ce poate fi accesată prin meniul acestui sit.
Cu ajutorul Dumneavoastră, vom putea recupera parte din istoria acestei școli, cinstind-o așa cum se cuvine.

Director,
Prof. Tihomir Milin