Proiectul „LOGA JUNIOR” 2018-2019 – Centru de excelenţă, organizat la Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga”,

Proiectul „LOGA JUNIOR” 2018-2019 – Centru de excelenţă, organizat la Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga”, pentru selectarea şi pregătirea elevilor de clasa a IV-a, capabili de performanţă la disciplina matematică. ANUNȚ cu privire la organizarea etapei de selecţie a elevilor pentru participarea acestora la activităţile Proiectului LOGA JUNIOR – Centrul de excelenţă în matematică. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE […]

Citește mai mult

Memoria începutului

Silviu Bejan Cel dintâi director al școlii   Conducerea Liceului C. D. Loga a fost încredințată, în 7 august 1919, profesorului Silviu Bejan, omul providențial ce va pune temeliile unei școli în care se va forma elita intelectualității românești, o școală cu nume și renume în tot vestul țării. Tânăr, entuziast participant la Adunarea de […]

Citește mai mult

Specializarea Matematică-informatică

Specializarea Matematică-informatică Profil real. Specializarea Matematică-informatică Specific aplicarea instrumentelor oferite de matematică în informatică şi în abordarea diverselor domenii ale ştiinţei şi tehnicii; orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional; formarea capacităţii de a aplica metode şi concepte ale informaticii în diverse domenii; formarea competenţelor necesare pentru obţinerea unui certificat de asistent analist programator. Discipline de […]

Citește mai mult

Colegiul în evocările absolvenților

Mihail Dragomirescu, prof. dr.academician, fost rector al Institutului Medico-Farmaceutic din Timișoara, promoția 1948       Întreaga mea formație profesională, în primul rând, își are originea în foarte puternica și competenta educație primită la Liceul C.D. Loga, în perioada 1940-1948, când profesorii mei mi-au format forța de gândire logică, posibilitatea de a corela fenomenele fizice […]

Citește mai mult