Specializarea știinţele naturii

Profilul Real. Specializarea Științele naturii   Specific orientarea prioritară a educaţiei spre observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, spre înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activităţile umane; investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sisteme biologice, fizice şi chimice prin abordări inter-, pluri-, transdisciplinare; accent deosebit pe aplicarea în practică a […]

Citește mai mult

Specializarea științe sociale

Profilul Umanist. Specializarea Științe sociale:   Specific   orientarea prioritară a educației spre dezvoltarea capacității de a percepe şi de a înţelege fenomenele sociale în dinamica lor; asigurarea dezvoltării unei personalități complexe prin formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor şi fenomenelor istorice, economice, sociologice, psihologice etc.; facilitarea achizițiilor cognitive atât în domeniul […]

Citește mai mult

Specializarea matematică-informatică

Profil real. Specializarea Matematică-informatică Specific aplicarea instrumentelor oferite de matematică în informatică şi în abordarea diverselor domenii ale ştiinţei şi tehnicii; orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional; formarea capacităţii de a aplica metode şi concepte ale informaticii în diverse domenii; formarea competenţelor necesare pentru obţinerea unui certificat de asistent analist programator. Discipline de studiu […]

Citește mai mult

Specializarea filologie

Profilul Umanist. Specializarea Filologie Specific: orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională; un accent special pe achiziţii culturale cât mai vaste, prin studiul literaturii române şi universale, al momentelor reprezentative din istoria culturii şi a civilizaţiei; formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor […]

Citește mai mult