Adunarea Jubiliară a Alianței Colegiilor Centenare din România (ACC)

În intervalul 5-7 octombrie 2018, la Iași, s-a desfășurat Adunarea Jubiliară a Alianței Colegiilor Centenare din România (ACC), organizație nonguvernamentală constituită sub înaltul patronaj al Majestății Sale Regele Mihai I al Românei. Alianța a fost înființată în anul 2008 și funcționează în cadrul Colegiului Național Sfântul Sava din București, de unde, cât de curând, va fi strămutată în sediul Academiei […]

Citește mai mult

BANI DE LICEU 2018-2019

Atașăm mai jos documente și acte normative referitoare la programul „Bani de liceu”.  Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „ Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august, 2018), este de maximum […]

Citește mai mult

Specializarea Matematică-informatică

Specializarea Matematică-informatică Profil real. Specializarea Matematică-informatică Specific aplicarea instrumentelor oferite de matematică în informatică şi în abordarea diverselor domenii ale ştiinţei şi tehnicii; orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional; formarea capacităţii de a aplica metode şi concepte ale informaticii în diverse domenii; formarea competenţelor necesare pentru obţinerea unui certificat de asistent analist programator. Discipline de […]

Citește mai mult

.

Proiectul „TMMATE JUNIOR” 2017-2018 – Centru de excelenţă, organizat la Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga”, pentru selectarea şi pregătirea elevilor de clasa a IV-a, capabili de performanţă la disciplina matematică.   ANUNȚ cu privire la organizarea etapei de selecţie a elevilor pentru participarea acestora la activităţile Proiectului TMMATE JUNIOR – Centrul de excelenţă în matematică. REGULAMENTUL […]

Citește mai mult

Welcome to WordPress!

Getting started… Login as admin and get blogging! Refer to the TurnKey WordPress release notes Refer to the WordPress Getting Started Codex Check out some of the numerous WordPress plugins: WordPress-SEO: Optimizes your WordPress blog for search engines and XML sitemaps. NextGEN Gallery: Easy to use image gallery with a Flash slideshow option. JetPack for […]

Citește mai mult