ECDL

Procedura de înscriere a candidaților în programul de certificare ECDL

 1. Înainte de a se prezenta la Centrul de Testare ales, fiecare candidat sau părinte/tutore (pentru candidatul minor) trebuie să completeze un Formular de înregistrare online, disponibil pe site-ul ECDL ROMANIA, la adresa bd.ecdl.org.ro/ecdlvcard/formcandidatweb.aspx . Pentru confirmarea înscrierii, părintele sau candidatul major trebuie să confirme link-ul primit pe adresa de e-mail utilizată la înscriere.
 2. Apoi candidatul trimite copia C.I, pentru alocarea la Centrul de examen, la adresa de e-mail ecdl@e-cdloga.ro pentru informare privind înscrierea.
 3. Dacă datele candidatului sunt corecte și corespund cărții lui de identitate, reprezentantul Centrului de Testare caută și alocă respectivul candidat la Centrul de Testare, în Baza de date ECDL. În caz contrar, reprezentantul Centrului de Testare nu va aloca acel candidat la centru și va solicita la ECDL ROMANIA ștergerea acestuia din Baza de date, urmând ca respectivul candidat sa completeze din nou, în mod corect, Formularul de înregistrare online.
 4. În urma alocării cu succes la Centrul de Testare, candidatul va primi automat de la ECDL ROMANIA un email de confirmare a înscrierii care conține inclusiv datele de acces în propriul lui Cont ECDL online. Din Contul ECDL online, candidatul trebuie să achiziționeze o serie de înscriere generală unică ECDL, cu plata online, cu cardul, către ECDL ROMANIA (vezi exemplu). Achiziționarea acestei serii este o condiție obligatorie pentru înscrierea la examene și reprezintă etapa finală a procesului de înscriere.

Procedura de înscriere a candidaţilor la examene

Candidatul completează Formularul de înscriere la examen cel mai târziu cu 2 zile calendaristice, înainte de data și ora la care este planificată sesiunea de examene.

Nu se acceptă niciun fel de scutire pentru candidații absenți la examen. În cazul unui eveniment care împiedică candidatul să fie prezent la examen acesta are obligația de a trimite un SMS de înștiințare, cel mai târziu cu 3 ore înainte de ora de începere a sesiunii de examen.

 • Pentru a promova un test trebuie sa se obtina un punctaj de minim 75%.
 • Niciun material de testare (subiecte, ciorne, fisiere de lucru) nu poate fi luat de către candidați din sala de examinare pe durata testării sau după terminarea acesteia, iar fișierele de lucru nu pot fi păstrate după terminarea examinării.
 • Candidații trebuie să înapoieze toate materialele primite înainte de a părăsi sala de examen.
 • Nicio carte sau alt material ajutător nu poate fi folosit în timpul testului.
 • Candidații nu au voie să vorbească între ei pe durata examenului.
 • Candidații nu au voie să copieze.
 • Candidații nu au voie să vorbească decât cu Examinatorul și numai dacă intervin probleme tehnice.
 • Niciun Candidat nu are voie să părăsească sala de examinare neînsoțit în timpul testării.
 • Telefoanele mobile ale candidaților trebuie închise.
 • Candidaților le este interzisă folosirea telefoanelor mobile, camerelor fotografice/video sau oricăror echipamente de înregistrare in timpul testului.
 • Pe parcursul examenului nu pot fi folosite alte aplicații software decât cele puse la dispoziție de aplicația de testare.
 • Candidații pot folosi funcția Ajutor, însă numai în aplicația pusă la dispoziție de aplicația de testare. Nu este permisă căutarea răspunsurilor online.
 • Candidaților trebuie să li se specifice calea către directorul de lucru (cazul testării manuale).
 • Candidații trebuie să cunoască modalitatea de contestare a desfășurării examenului sau a rezultatului obținut (cazul testării manuale).
 • Candidații nu pot depăși limita de timp alocata.

Examinatorul trebuie sa informeze candidații că, în cazul în care una dintre regulile de mai sus este încălcată, candidatul în cauza va finaliza imediat testul și va părăsi sala de examen.

După absolvirea examenelor necesare unui permis ECDL, candidatul solicită eliberarea permisului prin Formularul de solicitare a permisului ECDL.

Solicitarea de eliberare a permiselor este transmisă de către coordonatorul centrului, către ECDL România, când se acumulează 10 cereri de acest tip.

Tipurile de permise ECDL pot fi consultate la adresa ecdl.ro/articol/certificari-ecdl_5.html .

Permisul (certificatul) ECDL va fi emis în format electronic cu titlu gratuit și va fi încărcat în Contul ECDL online de candidat, de unde se poate vizualiza, descărca și tipări (dacă este cazul).

Verificarea autenticității unui permis se poate face la adresa bd.ecdl.org.ro/ecdlvcard/certification.aspx . 

Centrul COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” este Centru de Testare Acreditat ECDL

 

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.

Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în peste 100 de țări  de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Valabilitatea Permisului ECDL

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare ţără din lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

Cui se adresează certificările ECDL?

Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații  în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Avantaje ECDL

 • Elevii care dețin Permisul ECDL PROFIL BAC își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.

Nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:

 • “utilizator avansat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL START BAC
 • “utilizator experimentat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL BAC

Programa pentru obținerea Permisului ECDL PROFIL BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională.

 • ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
 • Competenţele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerinţă pentru accesarea programelor de studii liceale sau universitare din alte ţări.
 • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.
 • Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.
 • Un CV este 100% complet cu ECDL

Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.

 • Certificarea la standard internaţional este cea mai sigură dovadă a competenţelor deţinute, fiind referinţa de care ai nevoie în parcursul academic sau profesional.

 

Profilul ECDL pentru BAC

Certificările ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care, pe lângă dezvoltarea portofoliului personal, doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului.

Permisele ECDL PROFIL BAC au aceeaşi recunoaştere internaţională şi valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii:

Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii:

Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Testare: online, cu afişarea rezultatelor în timp real

Aplicaţii: Windows 10; MS Office 2016

Simulări disponibile: online

Profilul ECDL

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.

Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerinţele personale sau profesionale ale candidatului.

Profilul ECDL nu expiră şi poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieţii.

Candidatul îşi poate dezvolta permanent Profilul ECDL, obţinând noi certificări ECDL.

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

ECDL STARTeste o certificare constituită din 4 module separate, ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

ECDL STANDARD este certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL şi care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiţionale la alegere, astfel încât să se dezvolte şi să se certifice competenţa digitală.

Cele 3 module adiţionale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Intermediar:

Prezentări, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD, Computing, Digital Marketing, Online Collaboration.

ECDL AVANSAT oferă cunostinţele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicaţii specifice pe modulele: Editare de text Avansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentări Avansat.

Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

ECDL EXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis, doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a

6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

ECDL PROFIL FIN este recomandat de Institutul Bancar Român, sub egida Asociaţiei Române a Băncilor şi Băncii Naţionale a României  şi a fost dezvoltat prin gruparea specifică a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar-bancar, în două variante:

Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente Online, Editare text, Calcul tabelar şi Prezentări.

Profil ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentări şi IT Security.

Modulul ECDL 3D Printing – endorsed by ECDL Foundation – este dezvoltat de ECDL ROMANIA şi se adresează tuturor persoanelor care doresc să dobândească cunoștințe de bază în domeniul tehnologiilor de imprimare 3D și să își certifice competențele de imprimare 3D la standard internațional.

Modulul se adresează de asemenea și persoanelor care lucrează în acest domeniu și care doresc să își certifice competențele de imprimare 3D existente.

 

Date de Contact Centru de Testare Acreditat ECDL:

ȚEROVAN DIANA – email: tero_dia@loga.ro

INAȘEL MARIUS – email: marius@loga.ro