slideshow 1 slideshow 2

`

 Proiect POSDRU 133468

 

 

 

Proiect POSDRU/160/2.1/S/141384 "SKILLS FOR JOBS"

"SKILLS FOR JOBS"

INFORMAŢII RECENTE:

03.03.2014

Repartizarea elevilor de clasa a XI-a în sălile de examen. Proba E c) Proba obligatorie a profilului 04.03.2015

Repartizarea elevilor de clasa a XII-a în sălile de examen. Proba E c) Proba obligatorie a profilului 04.03.2015


 27.02.2015

SIMULAREA EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT

 

CALENDARUL PROBELOR

CLASA A XI-A

    2 martie 2015: Proba E a) Limba și literatura română - scris

    4 martie 2015: Proba E c) Proba obligatorie a profilului – scris

          PROFIL REAL: Matematică MATE-INFO, Matematică ST-NAT

          PROFIL UMAN: Istorie

CLASA A XII-A

    2 martie 2015: Proba E a) Limba și literatura română - scris

    4 martie 2015: Proba E c) Proba obligatorie a profilului – scris

         PROFIL REAL: Matematică MATE-INFO, Matematică ST-NAT

         PROFIL UMAN: Istorie

     6 martie 2015: Proba E d) Proba la alegere a profilului şi specializării

        PROFIL REAL: Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie organică, Fizică TEO, Informatică MI C/C++

        PROFIL UMAN: Filosofie, Geografie, Logică, argumentare și comunicare, Sociologie

 

      ANUNȚ - cu privire la desfășurarea simulării Examenului Național de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a

      Repartizarea elevilor de clasa a XI-a în sălile de examen. Proba E a) - Limba și literatura română 02.03.2015

      Repartizarea elevilor de clasa a XII-a în sălile de examen. Proba E a) - Limba și literatura română 02.03.2015


23.02.2015

Repartizarea elevilor de clasa a VIII-a în sălile de examen. Proba de examen: Matematică - 24.02.2015


20.02.2015

   În atenția părinților - solicitare scrisă pentru studierea religiei

  

  Simulare - EVALUARE NAȚIONALĂ pentru elevii clasei a VIII-a

ANUNT IMPORTANT cu privire la desfăsurarea simularii Examenului de Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a

Repartizarea elevilor de clasa a VIII-a în sălile de examen. Proba de examen: Limba şi literatura română - 23.02.2015


 16.01.2015

Tabel cuprinzând planificarea şedinţelor cu părinţii pe semestrul al II-lea, an şcolar 2014-2015.


 13.01.2015

OMEN nr. 5.115 din 2014 - Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Planificarea orară pe săli a celor două clase migratoare (fără sală proprie), clasa a IX-a MI2 şi clasa a XI-a MI4  pentru perioada 16.02.2015-15.03.2014


12.01.2015

ORDINUL MEN 5144/ 15.12.2014 privind organizarea si desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014-2015.

CALENDARUL simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei aVIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2014-2015.


 10.01.2015

    Planificarea orară pe săli a celor două clase migratoare (fără sală proprie), clasa a IX-a MI1 şi clasa a XI-a MI1

    ORAR modificat pentru clasele a IX-a MI2, a IX-a SN2, a XI-a SN1, a XI-a SN2, a XI-a SS şi a XII-a SN2 la disciplina T.I.C. Orarul intră în vigoare începând de luni 12.01.2015.


 03.12.2014

ANUNŢ

    Activitatea Centrului de excelenţă la clasa a IV-a se va desfăşura începând de vineri, 05.12.2014,  în locaţia temporară a Colegiului Naţional "Constantin Diaconovici Loga"  aflată pe strada Lorena nr. 35, conform planificării tematice deja afişate.


 02.12.2014

ANUNŢ

PRIVIND RELUAREA CURSURILOR

 

Urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a spaţiilor de învăţământ în care ne vom desfăşura activitatea în acest an şcolar, respectiv în spaţiile libere ale Colegiului Tehnic Energetic Regele Ferdinand I Timişoara, str. Lorena nr. 35, reluăm cursurile începând cu data de 4 decembrie 2014.

Ora de începere a cursurilor: 8.00

Orarul în vigoare va fi, în cea mai mare parte, corespunzător variantei 1, variantă cu care am început activitatea în acest an şcolar. Unele modificări de orar sunt determinate de existenţa unui număr redus de laboratoare de informatică.

Prezentul anunţ este însoţit de orarul elevilor.

Mulţumim pentru înţelegere şi sprijin !

 

Director,

Mariea Ştefan

                                                                                                                                                                                             Director adjunct,

                                                                                                                                                                                                   Renata Boar

ORAR ELEVI


20.11.2014

Repartizarea pe grupe a elevilor admişi la CENTRUL DE EXCELENŢĂ

GRUPA 1 - interval orar: 16:00 - 17:30

GRUPA 2 - interval orar: 17:30 - 19:00


 19.11.2014

ANUNŢ cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea unui post de îngrijitor.


17.11.2014

PLANIFICAREA TEMELOR pentru Centrul de excelenţă la clasa a IV-a an şcolar 2014-2015, noiembrie-aprilie.


 15.11.2014

Rezultatele Concursului de selecţie pentru CENTRUL DE EXCELENŢĂ la matematică

Elevi admişi la Centrul de excelenţă

Elevi necalificaţi

Elevii admişi vor fi împărţiţi în două grupe. Repartizarea acestora va fi publicată pe site în cursul săptămânii viitoare.


 

14.11.2014

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului de selecţie pentru CENTRUL DE EXCELENŢĂ la matematică

REPARTIZAREA elevilor în sălile de concurs


 09.11.2014

Orar elevi. Orarul intră în vigoare de luni 10.11.2014


07.11.2014

Repartizarea claselor pe săli, conform noului program în două schimburi, ce intră în vigoare cu data de luni 10.11.2014


 27.10.2014

ANUNŢ - Proiect "TMMATE JUNIOR" an şcolar 2014-2015

FORMULAR individual de înscriere la CONCURSUL DE SELECŢIE pentru Centrul de Excelenţă la matematică - Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici Loga"

Regulament TMMATE Junior 2014-2015

Model de subiect şi subiecte date în anii anteriori.


 24.10.2014

ORAR elevi. Noul orar va intra în vigoare începând de luni 27.10.2014.

Repartizarea pe sali a claselor cu program de dupa-amiază.


 13.10.2014

ANUNŢ organizare concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor


 30.09.2014

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL ŞI ELEVII


 12.09.2014

REPARTIZAREA elevilor în clasa a V-a - an şcolar 2014-2015

Clasa a V-a A

Clasa a V-a B


 10.09.2014

REPARTIZAREA elevilor în clasa a IX-a - an şcolar 2014-2015

Clasa a IX-a MI1 - Matematică-informatică

Clasa a IX-a MI2 - Matematică-informatică - intensiv informatică

Clasa a IX-a SN1 - Ştiinţe ale Naturii

Clasa a IX-a SN2 -Ştiinţe ale Naturii

Clasa a IX-a SS - Ştiinţe Sociale

Clasa a IX-a F - Filologie

 

Deschiderea noului an şcolar 2014-2015

se realizează în data de 15 septembrie 2014, orele 900-1100, prin activităţi la nivelul claselor.

 


 08.09.2014

PROGRAMUL susţinerii examenelor de diferenţă - an şcolar 2014-2015


 05.09.2014

Revenire ANUNŢ examene de diferenţă - an şcolar 2013-2014.


 21.08.2014

ANUNŢ - În atenţia candidaţilor înscrişi pentru sesiunea august-septembrie 2014 a examenului de bacalaureat.

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de corigenţă şi de diferenţă an şcolar 2013-2014.


14.07.2014

ANUNŢ cu privire la înscrierea candidaţilor admişi prin repartizarea computerizată la Colegiul Naţional 'Constantin Diaconovici Loga"

- Lista candidaţilor admişi din Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici Loga"

 

- Lista candidaţilor admişi la Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici Loga" - specializarea Matematică-Informatică

- Lista candidaţilor admişi la Colegiul Naţional 'Constantin Diaconovici Loga' - specializarea Ştiinţe ale Naturii

- Lista candidaţilor admişi la Colegiul Naţional 'Constantin Diaconovici Loga' - specializarea Ştiinţe Sociale

- Lista candidaţilor admişi la Colegiul Naţional 'Constantin Diaconovici Loga' - specializarea Filologie


13.07.2014

În atenţia absolvenţilor clasei a XII-a

ANUNŢ referitor la eliberarea adeverinţelor de promovare a examenului de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2014


08.07.2014

ANUNT referitor la transferul elevilor care au promovat testarea pentru înscrirea în clasa a V-a, an şcolar 2014-2015.


03.07.2014

În atenţia absolvenţilor de clasa a VIII-a, an şcolar 2013-2014.

Azi, 03.07.2014, pe site-ul www.admitere.edu.ro  şi www.isj.tm.edu.ro a fost afişată ierarhia la nivel judeţean pentru admiterea în clasa a IX-a de liceu.

IERARHIA la nivel de judeţ şi şcoală pentru absolvenţii clasei a VIII-a de la Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici Loga".


 30.06.2014

Anunţ cu privire la completarea fişelor de opţiuni în vederea admiterii computerizate la liceu.

27.06.2014

Rezultatele Examenului de evaluare naţională pentru elevii  clasei a VIII-a 2014 -  Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici Loga"


 BACALAUREAT 2014 SESIUNEA IUNIE-IULIE

26.06.2014

REZULTATE Proba C - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

23.06.2014

Programarea candidaților - Proba C evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă internațională - proba orală 24-25 iunie 2014

22.06.2014

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea probei C – 23.06.2014 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

20.06.2014

Rezultate proba D - Evaluarea competentelor digitale ZIUA IV 19.06.2014 clasa a XII-a MI4

Rezultate proba D - Evaluarea competentelor digitale ZIUA III 18.06.2014 clasa a XII-a MI3 şi clasa a XII-a SS

19.06.2014

Rezultate proba D - Evaluarea competentelor digitale ZIUA II 17.06.2014 clasa a XII-a MI2 şi clasa a XII-a SN

18.06.2014

Rezultate proba D - Evaluarea competentelor digitale ZIUA I 16.06.2014 clasa a XII-a MI1 şi clasa a XII-a F

13.06.2014

BACALAUREAT 2014 - Programare proba D - Evaluarea competenţelor digitale 16,17,18 şi 19 iunie 2014

12.06.2014

REZULTATE la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română.

ANUNŢ privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal din cadrul examenului de bacalaureat 2014.

ANUNŢ privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat 2014.

06.06.2014

BACALAUREAT 2014 - REPARTIZARE - Proba: A   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română 10 - 11 iunie 2014

 


  TESTARE PENTRU CLASA A V-A AN ŞCOLAR 2014-2015

31.05.2014

REZULTATELE testării elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar 2014-2015 din data de 31.05.2014:

ELEVI ADMIŞI

ELEVI RESPINŞI

ANUNŢ referitor la transferul elevilor care au promovat testarea pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar 2014-2015.

 

Subiect şi barem - Testarea elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar 2014-2015.

30.05.2014

ANUNŢ privind organizarea testării elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar 2014-2015 din data de: 31.05.2014.

INFORMAŢII privind desfăşurarea testării elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar 2014-2015.

REPARTIZAREA elevilor care susţin testarea pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar 2014-2015.

 

29.04.2014

Tabel nominal cu elevii care participă la pregătirea pentru admiterea în clasa a V-a, an şcolar 2014-2015

14.04.2014

ANUNŢ - privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii elevilor din clasele a IV-a pentru participarea Ia testarea care vizează înscrierea în clasa a V-a, an şcolar 2014-2015

01.04.2014

ANUNŢ - privind înscrierea şi examinarea elevilor în clasa a V-a, la Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici Loga" Timişoara, în anul şcolar 2014-2015

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a testării elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a.

Cerere de înscriere la testarea pentru admiterea în clasa a V-a.

Modele de subiecte

 


 

EVALUĂRI NAŢIONALE LA FINALUL CLASELOR A II-A, A IV-A ŞI A VI-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

29.04.2014

ORDINUL MEN 3334 - privind organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la finalul a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014.

Evaluare Naţională la finalul clasei a VI-a 2014 Model de test – Matematică si Stiinţe ale naturii

Evaluare Naţională la finalul clasei a VI-a 2014 Model de test - Limbă şi comunicare - limba engleză

Evaluare Naţională la finalul clasei a VI-a 2014 Model de test - Limbă şi comunicare - limba franceză


MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2014

26.05.2014

Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2014.

15.04.2014

Rezultatele evaluării dosarelor cadrelor didactice care au depus cereri de pretransfer în etapa I la Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici Loga"

11.04.2014

ANUNŢ cu privire la lecţiile demonstrative care se susţin de către candidaţii înscrişi pentru etapele de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ (etapa I, etapa II, etapa III) la Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici Loga" Timişoara.

 04.04.2014

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante, în cadrul etapei de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar - sesiunea 2014, de la Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici Loga" an şcolar 2014-2015


07.04. 2014

PROGRAMUL „EURO 200" - 2014

ANUNŢ privind programul „EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare în anul 2014.

Calendarul de desfăşurare a programului „EURO 200"

Legislaţia privind programul „EURO 200"


 

 12.03.2014

ANUNŢ IMPORTANT! - cu privire la dosarele cadrelor didactice aflate în restrîngere de activitate care solicită obţinerea acordului în vederea soluţionării restrângerii de activitate.


11.03.2014

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante, în cadrul etapei de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, de la Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici Loga" an şcolar 2014-2015


  10.02.2014

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de secretar.


13.01.2014

 

 
 
 

 

VEŞTI BUNE!

 

 

 

 

Joi, 19 septembrie, Marius Posa din clasa a XII-a

ne-a sunat de la Mysore, India, cu vestea că la

Olimpiada Internaţională de Ştiinţele Pământului a obţinut

MEDALIA DE AUR.

 

 

Din presa zilei:

http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Timisoara/Stiri/Medalie+de+au...

http://www.renasterea.ro/stiri-timisoara/actualitate/medalie-de-aur-pent...

http://oradetimis.oradestiri.ro/medalie-de-aur-la-olimpiada-interna%C8%9...

http://ziuadevest.ro/actualitate/42000-performan-la-nivel-mondial-la-col...

 

 

 

 

Andrei Heidelbacher, clasa a XII-a -

MEDALIE DE ARGINT

la Olimpiada Internaţională de Informatică,

Australia, 2013

MEDALIE DE AUR

la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale (CEOI),

Primošten - Croaţia 2013

 

Ecouri în presă:

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/povestea-lui-andrei-elevul-roma...

http://stiri.tvr.ro/andrei-heidelbacher-olimpicul-medaliat-cu-argint-in-...

 

 

Imagini: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer