13.06.2017

PROBA C) DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ

Proba de înţelegere a unui text audiat şi proba scrisă – MIERCURI 14.06.2017

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR – PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ

ANUNŢ! – Cu privire la organizarea şi desfăşurarea zilei de MIERCURI 14.06.2017

proba de înţelegere a unui text audiat şi proba scrisă

Candidaţii vor fi prezenţi în şcoală cel târziu la ora 11:15.
11:30 – este permis accesul candidaţilor în săli.
12:00 – începerea probei de înţelegere a unui text audiat (20 de minute).
12:20 – încheierea primei probe.
13:00 – începerea probei scrise (120 de minute).
17:00 – afişarea baremelor