14.04.2017

 

ooooÎn spiritul bucuriei pascale, urez tuturor creştinilor – dascăli, părinți, elevi, absolvenți, colaboratori –  „Hristos a Înviat!“ . Fie ca Praznicul biruinței Vieții asupra Morții să ne aducă tuturor de la Dumnezeu ajutor în faptele cele bune, să ne găsească sănătoşi, înconjuraţi de familie şi de cei dragi, să ne alunge oboseala minții și  povara din suflete!

ooooColegilor profesori le doresc ca acest eveniment cu reverberații cosmice, care dă sens vieții,  să reverse asupra lor harul pedagogic necesar pentru a  întoarce cu și mai mult folos brazdele ogorului sufletului copiilor care  ne-au fost încredințați spre educație,  astfel încât sămânța înțelepciunii sădită în ei să încolțească și să rodească.

0000HRISTOS A ÎNVIAT!

Director
Prof. Tihomir Milin