ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2017

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT:

Ordinul MEN nr. 3793/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018

OMEN Nr. 3794/26.04.2017 pentru modificarea Anexei 1 – Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018 la OMENCS Nr. 5077/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018 (modificari de date apar in sectiunea de pregatire a admiterii, in sectiunea cu Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si pentru admiterea in invatamantul liceal seral sau cu frecventa redusa)

OMENCS Nr.5077/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul 2017-2018 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 vezi aici . Metodologia se va aplica corespunzător cu Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 2017-2018 și cu modul de calcul al mediei de admitere, care fac parte integrantă din OMENCS Nr.5077/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018.

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE la admitere în clasa a IX-a de liceu, an școlar 2017-2018

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE pentru participarea la probele de APTITUDINI sau la probele de verificare a cunoștințelor de LIMBĂ MODERNĂ sau MATERNĂ, an școlar 2017-2018