ANUNȚ IMPORTANT – SIMULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ – CLASELE A VII-A ȘI A VIII-A

SIMULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ

CLASELE A VII-A ȘI A VIII-A

AN ȘCOLAR 2018-2019

 

ÎN ATENȚIA CELOR IMPLICAȚI

 CANDIDAȚII:

 • Candidații vor fi prezenți în Centrul de Examen la ora 8,00.  
 • Intrarea în săli se face în intervalul 8-8,30
 • Sălile alocate desfășurării probei se află la parter dreapta (pe coridorul ce dă către bibliotecă). – sălile P16, P17, P18, P19.
 • Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate/ certificatul de naștere (cei care nu au CI) sau carnetul de elev.
 • Lucrările se redactează cu pix sau stilou cu pastă/cerneală albastră; schițele, figurile geometrice se fac cu creion negru.
 • Este strict interzis accesul cu telefoane mobile, calculatoare, rigle de calcul sau orice alt material informativ.
 • Toate lucrurile, exceptând instrumentele de scris, se depun la camera de bagaje amenajată în biblioteca școlii.
 • Nu se fac semne particulare pe lucrări.
 • Timpul de lucru pentru redactarea răspunsurilor este de 2 ore.
 • Notele obținute în urma evaluării se pot trece în catalog doar în baza unei cereri scrise formulată de către elev/ părinte.
 • Sala de examen poate fi părăsită abia la expirarea a  jumătate din timpul alocat probei (după o oră!)
 • La plecare, elevii vor preda asistenților, pe lângă lucrare, subiectele, respectiv ciornele utilizate. Elevii semnează pentru foile predate.
 • După încheierea probei, elevii rămân în școală și își continuă cursurile, conform orarului din ziua respectivă, fără a fi ascultați din lecțiile de zi