ANUNȚ! – SIMULARE EXAMEN NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2019 – Proba E a) – Limba și literatura română

  • Elevii din clasele a XII-a şi a XI-a vor fi prezenţi în Centrul de Examen la ora 800.
  • Accesul în sălile de examen se face cel mai târziu până la ora 830.
  • Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau buletinul de identitate (certificate de naştere cei care nu au C.I. sau B.I.), pix sau stilou cu cerneală albastră pentru redactarea lucrării, creion negru pentru schiţe.
  • Este strict interzis accesul cu telefoane mobile, calculatoare, rigle de calcul sau orice alt material informativ în sălile de examen.

REPARTIZARE SIMULARE BACALAUREAT 2019 Proba E a) clasa a XI-a

REPARTIZARE SIMULARE BACALAUREAT 2019 Proba E a) clasa a XII-a