Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice-catedrelor vacante, sesiunea 2022, stabilite de unitatea de învățământ.

[embeddoc url=”http://cdloga.ro/wp-content/uploads/2022/03/posturiconditii-specifice.pdf”]