OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ, ETAPA JUDEȚEANĂ, 05.03.2023

Având în vedere prevederile Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare aprobate prin OMECTS nr. 3035/2012 cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de fizică Nr.24991/06.02.2023 și adresa M.E. Nr. 25526/20.02.2023, etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Fizică va avea loc duminică, 05.03.2023, începând cu ora 09:30, la Colegiul Național „C. D. Loga” Timișoara.

  • Listele cu repartizarea elevilor pe săli sunt afișate la intrarea în centrul de concurs;
  • Accesul elevilor în sălile de concurs se va face în intervalul 08:30 -09:00;
  • Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie, vizat la zi sau cartea de identitate (pentru elevii cu vârsta peste 14 ani)
  • Durata probei este de 3 ore.

REPARTIZAREA PE SĂLI