Vizită a Înalpreasfințitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, absolvent al promoției 1953

În contextul aniversării celor 100 de ani de existență ca prim liceu românesc în Timișoara, Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga, continuând seria de întâlniri între actualii și foștii elevi care, prin realizările lor, fac deosebită cinste țării și neamului românesc, a fost onorat cu prezența Înalpreasfințitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, absolvent al promoției 1953.

Întâlnirea s-a desfășurat miercuri, 8 mai 2019, în sala de festivități a colegiului.

În cadrul întâlnirii, Înalpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a împărtășit loganilor de astăzi impresii și amintiri despre anii de școală, despre rigoarea și harul dascălilor care au pus bazele unui învățământ de înaltă ținută.

În finalul întâlnirii, înaltpreasfințitul a consemnat următoarele în Cartea de Onoare a școlii: ”Într-un moment înălțător, în care am avut prilejul să cunosc generațiile noi de dascăli și ucenici, precum și alți ostenitori din domeniul școlar, am rememorat împreună cronica atrăgătoare a Colegiului Național Bănățean Constantin Diaconovici Loga, insistând mai mult asupra momentelor importante  din perioada 1947-1953, petrecută aici, neuitând din cele ce au precedat-o sau au urmat-o. Cu emoție s-au perindat în cuget personalități deosebite: profesori, elevi, angajați ai diferitelor departamente auxiliare învățământului, apreciind bunele realizări sau scoțând învățătură spre propășire din cele ce nu au fost precum s-ar fi dorit; s-au cercetat construcțiile adăugate pe parcurs, amenajările moderne cu toate urmările benefice și care dau spor de prestigiu instituției.

Laudă și felicitare se cuvine tuturor celor angajați într-o muncă unanim apreciată. M-am bucurat de o primire generoasă, cu atenții din ambele părți – vizitați și vizitatori -, fiecare cu simțăminte alese, nutrite de o istorie ce înscrie, în continuarea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, 100 de ani de la preluarea școlii de către administrația română. Credința și conștiința, cu limba maternă și înzestrările sufletului românesc au călăuzit mereu viața acestui  înalt for de știință și cultură în care s-au format oameni devotați țării și poporului. Pentru tot ce s-a împlinit aici, se lucrează în prezent ori se va nădăjdui în viitor, să rugăm Bunul Dumnezeu să aibă în grija sa cerească, mulțumind Lui și tuturor celor ce au iubit cele ale Providenței Divine”.