METODOLOGIA DE ADMITERE – AN ŞCOLAR 2015-2016

> ORDIN – privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

> CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2015-2016

> Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2015-2016

> Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale