Plan de şcolarizare

Pentru anul şcolar 2013-2014, Planul de şcolarizare pentru Colegiul Naţional Constantin Diaconovici Loga are următoarea structură:

două clase profil real, specializarea matematică informatică, din care o clasă de informatică intensiv

două clase profil real, specializarea ştiinţe ale naturii

o clasă profil umanist, specializarea ştiinţe sociale

o clasă profil umanist. specializarea filologie