Vizită – Academician Mihai Șora

Întâlnirea cu cei peste 400 de liceeni prezenți în sala de festivități a fost extrem de emoționantă și  a durat mai bine de două ore, timp în care Domnul Academician a răspuns întrebărilor ce i-au fost adresate din public, subliniind necesitatea asumării reperelor morale atât în viața personală cât și în cea socială, precum și nevoia afirmării omului ca ființă liberă și demnă. La sfârșitul întâlnirii cu elevii, Domnul Academician a fost invitat în biblioteca școlii, unde s-a consumat un alt moment de excepție. Având în vedere contribuția fundamentală a Domniei Sale la dezvoltarea culturii,  prin îngrijirea și coordonarea editării colecției Biblioteca pentru toți, colecție care a făcut posibilă răspândirea valorilor din patrimoniul culturii universale, la propunerea întregului corp profesoral al școlii, Bibliotecii liceului i s-a atribuit numele Biblioteca Academician Mihai Șora. Pentru a marca vizita decanului de vârstă a loganilor în pragul sărbătoririi celor 100 de ani de existență, pe care Colegiul Național C. D. Loga îi va împlini în octombrie 2019, domnul Academician, asistat de elevi și de cadre didactice, a plantat simbolic un stejar în curtea liceului. La sfârșitul vizitei, în Cartea de Onoare a Școlii, Domnul Academician a notat: ”Cuprins  de pioasă emoție în urma vizitei în școala în care, copil fiind, am învățat carte,  le sunt recunoscător dascălilor mei de atunci, care m-au făcut să fiu ceea ce sunt astăzi.”